Contact met dieren

Contact met dieren is een directe en helende ervaring voor veel mensen. Kinderen en mensen met een beperking of psychische klachten zijn hier vaak positief gevoelig voor.

Dieren zijn brengers van onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn totaal aanwezig in alles wat ze doen en laten. Ze passen zich niet aan vanwege een norm, maar doen dat wat opkomt en past in het geheel van omstandigheden, personen, de energie. Therapie├źn als paarden spiegelen en DOA werken met deze principes. Dat het bewust denken bij dieren ontbreekt maakt dat er wel de mogelijkheid tot leren is, namelijk via oorzaak-gevolg en inprentingen in het geheugen, maar oordeelvorming niet plaats vindt. Dieren kijken bv. totaal, maar objectiveren niet. Zij laten je in hun gedrag zien wat je doet, uitstraalt, niet zegt maar wel voelt of vindt, zonder oordeel.

Dat is voor veel mensen een bevrijdende en blij-makende gewaarwording. Zo’n ervaring kan verlangen oproepen deze openheid en betrouwbaarheid in jezelf en in contact met anderen te hervinden. Deze dier-kwaliteiten zijn ook in bredere zin bruikbaar om in een mens positieve veranderingen te laten plaats vinden.

Dieren van Levensrijk

In de praktijk werken we met twee Kune Kune varkens, cavia’s, konijnen en soms poezen. Afhankelijk van welk dier jou aanspreekt en met welk dier er contact ontstaat, kan je gaan werken aan de veranderingen in jezelf. Je gaat het dier verzorgen, voeren, en ondertussen gebeurt er van alles in jullie samenzijn. Deze ervaringen beschrijf je of teken je, en koppel je vervolgens in een twee-gesprek aan je dagelijks functioneren en bestaan. Op zoek naar je gewenste verandering.

Vanaf 1 januari 2017 zal het werken met dieren tijdelijk niet aangeboden worden in verband met de verhuizing van de praktijk per 1 januari 2017 naar een nieuwe locatie zonder dierenweide. Op aanvraag kan contact met dieren wel vorm gegeven worden, maar heeft dan enige voorbereidingstijd van enkele weken nodig.