Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Levensrijk biedt begeleiding aan kinderen en jongeren, die problemen ondervinden in hun welzijn en dagelijks leven. Het kind krijgt bij Levensrijk ondersteuning via speltherapie en gesprek. Voor jongeren die problemen op persoonlijk, sociaal of school gerelateerd gebied ervaren, wordt gewerkt met gesprekstherapie, creatieve expressie, lichaamswerk. Zij leren tijdens de therapie hun eigenheid te accepteren, zichzelf te waarderen en met de omstandigheden in hun leven om te gaan. Soms wordt het hele gezin betrokken bij systeemgesprekken. Dit helpt o.a. om de vastgelopen omgangspatronen te veranderen. In ieder geval worden de opvoeders betrokken bij de begeleiding van hun kinderen. Zij krijgen begeleiding in de vorm van gesprek en psycho-educatie.

Hierna volgt informatie die direct voor kinderen en jongeren bedoeld is. Zij kunnen deze samen met ouders lezen, of alleen. Voor kinderen en jongeren is er een apart aanbod.

Psychologische praktijk Levensrijk biedt therapie, begeleiding en cursussen aan kinderen en jongeren aan, die problemen ondervinden in hun welzijn en dagelijks leven: thuis, op school, met familie, vrienden of bekenden. Als het nodig is, worden je vader en/of moeder, of degenen die jou opvoeden, gevraagd ook gesprekken te voeren. Zo leren ze jou beter te begeleiden. Begeleiding bij Levensrijk is er voor kinderen, jongeren en opvoeders die psychische, sociale en gedrags-moeilijkheden willen veranderen.

 Uitgangspunten in therapie en begeleiding van jeugdigen:

  1. Er wordt gewerkt vanuit jouw unieke, persoonlijke kwaliteiten, veerkracht en mogelijkheden. Daarmee worden problemen en beperkingen omgezet naar nieuwe vaardigheden en eigen‘wijsheid’.
  2. Problemen zijn in de visie van Levensrijk niet een beperking, maar een kans voor jou om te leren over jezelf, anderen en het leven.
  3. Jij zelf bent verantwoordelijk voor al wat je doet, denkt en voelt. Je wordt in de therapie als volwaardig gezien en benaderd. Je leert dat je ondanks moeilijke omstandigheden zelf keuzes kunt maken. Ook leer je hoe je dat kunt doen.
  4. Bij Levensrijk wordt het gebruik van psycho-medicatie indien mogelijk niet ingezet als therapievorm. Deze benadering helpt je jouw zelfherstellend en lerend vermogen aan te spreken, en dit vermogen te versterken.
  5. Je denken, voelen en lichaam werken samen. Op deze samenwerking kan jij een positieve invloed hebben.