Psychologische begeleiding van werknemers

Werknemers zijn naast medewerkers van uw organisatie, mensen met persoonlijke omstandigheden, een eigen leven en achtergrond. Het kan voorkomen dat u of een van hen te maken krijgt met disfunctioneren of ziekte-uitval, als gevolg van psychosociale problemen of hyaten in de capaciteiten. Vaak zijn onderliggende factoren arbeids- én persoons- gerelateerd. Levensrijk biedt begeleiding aan medewerkers en organisatie. Er wordt met een intake gestart om hulpvragen, belemmeringen en mogelijkheden, doelen en een advies te formuleren. Deze worden met de werknemer besproken. Indien gewenst wordt ditzelfde traject ook met de werkgever aan gegaan.

De werknemer wordt begeleid in het toepassen van gezonde zelfzorg, communicatie, emotie-regulatie en werk-motivatie.
De doelen worden minimaal om de drie maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Geheimhouding van informatie is van toepassing ten aanzien van beide partijen. Conflictbemiddeling kan onderdeel van het traject zijn.

Zie ook onder Aanbod het http://www.levensrijk.nl/persoonlijk-ontwikkelingstraject/. Dit is een op maat gemaakt traject voor medewerkers die specifieke kwaliteiten willen versterken en beperkingen willen bewerken.